Eva Vos Agro-ecologisch ontwerp & advies

Profiteer van ondersteuning bij de transitie naar meer agro-ecologische, regeneratieve voedselproductie voor uw bedrijf of concept.

KipEigen

kippen boomgaard gras dubbeldoel regeneratieve landbouw

Mijn eerste project is het opzetten van KipEigen. Dit is een succesvolle CSA met dubbeldoelkippen die eieren en vlees levert aan de deelnemers in Hilversum en omstreken. Kippen worden op kleinschalige en regeneratieve manier gehouden in een hoogstam fruitboomgaard, in een mobiel huisvestingssysteem. Dit houderijsysteem, waarbij regeneratieve (holistische) begrazing wordt toegepast, faciliteert hoog dierenwelzijn, toenemende biodiversiteit en koolstofopslag in de bodem. Zowel het ontwerp als de uitvoering vallen tot op de dag van vandaag onder mijn verantwoordelijkheid.

Genaenhof

ontwerp landgoed regeneratieve boerderij agroforestry permacultuur

Een voormalig gangbaar melkveebedrijf op landgoed Genaenhof maakt een doorstart als regeneratieve streekboerderij. Ik schreef plannen voor het kleinschalig  houden van dubbeldoelkoeien in een agroforestry systeem, de aanleg van een no-dig tuinderij met teeltplan, fruitboomgaard met kippen, varkens als boswerkers en compostmakers, kleinschalige akkerbouw en de plannen rondom verwerking en afzet, zoals CSA (community supported agriculture). Ook schreef ik praktische handreikingen voor elke nieuwe bedrijfstak.