Eva Vos Agro-ecologisch ontwerp & advies

Zie jij de potentie van landbouw die samenwerkt met de natuur? Ik bied jou ondersteuning bij de transitie naar meer agro-ecologische, regeneratieve voedselproductie. Voor een win-win-win-win voor natuur, klimaat, dier en mens.

KipEigen

kippen boomgaard gras dubbeldoel regeneratieve landbouw

Mijn eerste project is het opzetten van KipEigen. Dit is een succesvolle CSA met dubbeldoelkippen die eieren en vlees levert aan de deelnemers in Hilversum en omstreken. Kippen worden op kleinschalige en regeneratieve manier gehouden in een hoogstam fruitboomgaard, in een mobiel huisvestingssysteem. Dit houderijsysteem, waarbij regeneratieve (holistische) begrazing wordt toegepast, faciliteert hoog dierenwelzijn, toenemende biodiversiteit en koolstofopslag in de bodem. Zowel het ontwerp als de uitvoering vallen tot op de dag van vandaag onder mijn verantwoordelijkheid.

Regeneratieve landbouw op Natuurlandgoed Zonnestraal (lopend project)

De eigenaren van het historische landgoed Zonnestraal in Hilversum schakelden mij in om een regeneratieve visie te schrijven voor de transitie naar het nieuw te ontwikkelen Natuurlandgoed Zonnestraal. Samen met stedenbouwkundig bureau WeLoveTheCity ontwikkelde ik een plankaart waarin de regeneratieve visie tot uiting komt, waarin de huidige agrarische ondernemers op het landgoed een plek hebben, en waar alle bestaande en nieuwe functies van het landgoed samenkomen. De historische enggronden worden gekoesterd en in ere hersteld, en er is ruimte om te ondernemen met de natuur: van wijngaard tot graanteelt, van zelfoogsttuin tot sierteelt. Ook een voedselbos mag niet ontbreken in het nieuwe plan. De connectie met zorg en welzijn heeft een grote rol.

Regeneratieve streekboerderij de Genaenhof (lopend project)

Een voormalig gangbaar melkveebedrijf op landgoed Genaenhof maakt een doorstart als regeneratieve streekboerderij. Ik schreef plannen voor het kleinschalig  houden van dubbeldoelkoeien in een agroforestry systeem, de aanleg van een no-dig tuinderij met teeltplan, fruitboomgaard met kippen, varkens als boswerkers en compostmakers, kleinschalige akkerbouw en de plannen rondom verwerking en afzet, zoals CSA (community supported agriculture). Ook schreef ik praktische handreikingen voor elke nieuwe bedrijfstak, zodat de boeren hier gelijk praktisch mee uit de voeten konden.

Transitie van gangbaar melkveebedrijf naar regeneratief boeren

Dit project heb ik gedaan voor LTO-Noord & NMU Duurzame Landbouw met Natuur: project duurzame bedrijfsplannen.

Deze gangbare melkveehouder schakelt om naar een biologisch en meer (bio)divers, regeneratief, kringloopbedrijf, met principes uit de permacultuur en agroforestry. Ik schreef (bedrijfs)plannen en adviezen voor diverse nevenactiviteiten, zoals het houden van leghennen in een mobiele kar, die meegaat in het begrazingsplan met de koeien, een no-dig tuinderij, varkens en compost, en vleeshaantjes in chicken tractors geïntegreerd met kleinfruit.