Transitie van gangbaar melkveebedrijf naar regeneratief boeren

Dit project heb ik gedaan voor LTO-Noord & NMU Duurzame Landbouw met Natuur: project duurzame bedrijfsplannen.

Deze gangbare melkveehouder schakelt om naar een biologisch en meer (bio)divers, regeneratief, kringloopbedrijf, met principes uit de permacultuur en agroforestry. Ik schreef (bedrijfs)plannen en adviezen voor diverse nevenactiviteiten, zoals het houden van leghennen in een mobiele kar, die meegaat in het begrazingsplan met de koeien, een no-dig tuinderij, varkens en compost, en vleeshaantjes in chicken tractors geïntegreerd met kleinfruit.