KipEigen

Het eerste project van Eva Vos is het opzetten van KipEigen. Zowel het ontwerp als de uitvoering vallen onder Eva’s verantwoordelijkheid. KipEigen is een succesvolle CSA met dubbeldoelkippen die eieren en vlees levert aan de deelnemers in Hilversum en omstreken. Kippen worden op kleinschalige en regeneratieve manier gehouden in een hoogstam fruitboomgaard, in een mobiel huisvestingssysteem. Dit houderijsysteem, waarbij regeneratieve (holistische) begrazing wordt toegepast, faciliteert hoog dierenwelzijn, toenemende biodiversiteit en koolstofopslag in de bodem. 

Daarbij is het een prachtig voorbeeld van kringlooplandbouw: doordat de kippen een lagere productie hebben, zijn ze geschikt om grassen en reststromen van de groenteteelt te verwerken en zo op te waarderen. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van externe inputs. 

Naast de productie van fruit, kan hetzelfde stuk land op deze manier nog meer voedsel opbrengen, zonder dat het meer land in beslag neemt. Daarnaast bieden de bomen beschutting voor de kippen, en zorgen de kippen voor het kort houden van het gras en het bestrijden van ziekten en plagen in de fruitbomen. 

Doordat de kippen steeds een vers stuk boomgaard krijgen, kan de bodem de beperkte hoeveelheid mest goed aan, en worden de nutriënten opgenomen door het kruidenrijke gras. Zo voorkomen we uitspoeling van stikstof naar het grondwater. Ook voor de diergezondheid is dit positief: Kippen lopen niet steeds in hun eigen mest, waardoor er minder ziektedruk is.  

KipEigen wordt gedragen door een vaste groep afnemers: de CSA eier-aandeelhouders. Zij betalen een deel van de jaarlijkse kosten, en in ruil daarvoor krijgen ze een jaar lang eenzelfde deel van de eieren die geraapt worden. 

Naast de hennen die de eieren leggen, worden er ook haantjes gehouden. Deze kunnen bemachtigd worden doordat consumenten zich inschrijven op ‘Adopteer een Haantje’. De haantjes worden op een vergelijkbare manier gehouden als de hennen, en groeien langzaam op tot vleeskip. Op deze manier hebben we een antwoord op het kuikendoden, wat tot op heden gangbaar is, en kunnen we de consument een duurzame vleesoptie bieden, van hoge kwaliteit.