Natuurlijke onkruidbestrijding door kippen in biologische sierteelt

Een biologische bloementeler in de Beemster zocht een oplossing om de slawortelboorder te bestrijden in de teelt van pioenrozen. Daar wilde hij kippen voor inzetten. Ik schreef een plan voor het kleinschalig houden van kippen in een kipmobiel, geintegreerd met de pioenteelt. Ook schreef ik praktische handreikingen voor het kleinschalig houden van kippen met managementplan.