Shurland Hall Regenerative Farming (lopend project)

Dit project doe ik in samenwerking met MeeuwsenMuldoon landscape architects. Het project Shurland Hall regenerative farming behelst het ontwerpen en adviseren bij het inpassen van regeneratieve landbouw op een historisch landgoed in Engeland. Het ontwerp omvat een no-dig tuinderij met mobiel gehouden kippen, een hoogstamboomgaard en een voedselbos. 

winterkoninkje vogel