Regeneratieve streekboerderij de Genaenhof (lopend project)

Een voormalig gangbaar melkveebedrijf op landgoed Genaenhof maakt een doorstart als regeneratieve streekboerderij. Ik schreef plannen voor het kleinschalig  houden van dubbeldoelkoeien in een agroforestry systeem, de aanleg van een no-dig tuinderij met teeltplan, fruitboomgaard met kippen, varkens als boswerkers en compostmakers, kleinschalige akkerbouw en de plannen rondom verwerking en afzet, zoals CSA (community supported agriculture). Ook schreef ik praktische handreikingen voor elke nieuwe bedrijfstak, zodat de boeren hier gelijk praktisch mee uit de voeten konden.