Over mij

Mijn naam is Eva Vos, en ik ben gepassioneerd om met mijn kennis en ervaring bij te dragen aan de voedseltransitie. Genoeg gezond voedsel produceren is mogelijk binnen de grenzen van onze waardevolle ecosystemen. En tegelijkertijd kunnen we bijdragen aan klimaatadaptatie en -mitigatie, het verhogen van biodiversiteit en het faciliteren van hoog dierenwelzijn.

Ik draag hieraan bij door advies en ondersteuning te bieden aan boeren, tuinders, beleidsmakers en particulieren die op meer natuurlijke wijze voedsel willen produceren. 

In 2018 ben ik afgestudeerd als dierwetenschapper (MSc) aan Wageningen Universiteit. Ik ben gespecialiseerd in dierwelzijn, -adaptatie en -gezondheid en agro-ecologie. Ook volgde ik een minor Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning.
Ik ben werkzaam als adviseur (ZZP) via mijn bedrijf Eva Vos Agro-ecologisch ontwerp & advies. Hierbij word ik ingeschakeld bij projecten zoals het omschakelen van gangbare melkveebedrijven tot regeneratieve, biologische gemengde bedrijven (direct door boeren, tuinders en landeigenaren zelf, maar ook door organisaties zoals LTO-Noord). Ook voor kleinere adviesvragen word ik ingeschakeld. Als het gaat om bijvoorbeeld het geïntegreerd kleinschalig houden van kippen, varkens of koeien, voedselbossen, fruitteelt, bedrijfseigen compost, (bio)tuinderijen en hun teeltplannen, agroforestry, permacultuur en met name de samenhang tussen deze aspecten van agro-ecologische landbouw, draag ik enthousiast bij om deze tot een hoger plan te tillen.

Ook ben ik de initiatiefnemer van KipEigen: een succesvolle CSA met dubbeldoelkippen, gestart in 2018, en die ik samen met mijn compagnon in 2023 heb doorontwikkeld tot regeneratieve natuurboerderij. Deze levert eieren, groente, kruiden, fruit en vlees aan de deelnemers in Hilversum en omstreken en bezoekers van de plukdagen.

Naast dat ik adviseur ben, sta ik dus ook letterlijk met beide benen op de grond. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een holistische kijk op toekomstgerichte, regeneratieve en duurzame landbouw, waarbij vee altijd in de context wordt gezien van een florerend agro-ecosysteem. De vertaalslag van theorie naar praktijk zijn kenmerkend voor mijn werkwijze.