KipEigen

kippen boomgaard gras dubbeldoel regeneratieve landbouw

Mijn eerste project is het opzetten van KipEigen. Dit is een succesvolle CSA met dubbeldoelkippen die eieren en vlees levert aan de deelnemers in Hilversum en omstreken. Kippen worden op kleinschalige en regeneratieve manier gehouden in een hoogstam fruitboomgaard, in een mobiel huisvestingssysteem. Dit houderijsysteem, waarbij regeneratieve (holistische) begrazing wordt toegepast, faciliteert hoog dierenwelzijn, toenemende biodiversiteit en koolstofopslag in de bodem. Zowel het ontwerp als de uitvoering vallen tot op de dag van vandaag onder mijn verantwoordelijkheid.